Verslag milieuraad 11 januari 2007

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Laet Marina; De Meyere Carine; Desmyter Jan; Devisch Ronny; Dierick Jean; Iven Ivo; Joris Yves; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Puyvelde Jeannine; D'Hulster Steve; Jespers Fons; De Richter Bob

Voorstelling jaarverslag 2006:

Naar jaarlijkse gewoonte werd op de eerste vergadering van het werkjaar het jaarverslag van het voorgaande werkjaar voorgesteld.

Verkiezing bestuur milieuraad 2007:

Het huidige bestuur van de milieuraad werd herverkozen voor het werkjaar 2007. Er waren geen andere personen die wensten de functies uit te voeren.

Bestuur milieuraad 2007:

Mededelingen van het stadsbestuur:

Er waren geen mededelingen door het stadsbestuur.

Mededelingen

Fort 4 – wintertoegangsverbod:

Aan de hand van resultaten van de vleermuistellingen van de afgelopen jaren zijn er zones bepaald waar vanaf half oktober tot half maart geen activiteiten mogen georganiseerd worden (bv geen fakkeltochten, geen kaarsen geen filmopnames e.a. ...).

In eerste instantie zijn dat:

De rest van de gebouwen zijn wel toegankelijk voor fakkeltochten, die door de stad zelf georganiseerd worden.

 De locaties worden regelmatig nagekeken door de parkwachter)

Fakkeltochten, georganiseerd door externen worden niet meer door de gebouwen toegelaten.

Nacht van de duisternis – zaterdag 3 maart 2007 - TOCHT DOOR HET DONKER

Op zaterdag 3 maart 2007 is het opnieuw Nacht van de Duisternis, en het belooft een prachtige nacht te worden: er staat immers een volledige maansverduistering op het menu! Deze vindt plaats op 4 maart om 0.20 uur. De volledige, totale fase begint om 23.44 uur.

Stad Mortsel, Fort Natuurgidsen, Natuurpunt en de milieuraad zal op zaterdag 3 maart 2007 een avondwandeling met vertelsels door Bessemgebied organiseren. Zo wordt het natuurlijke leven en de prachtige sterrenhemel voor één nachtje in de (sterren)kijker gezet.

Op 1 februari doen we ALLE LICHTEN UIT van 19u55 tot 20.00u !

Neem op 1 februari 2007 deel aan de grootste mobilisatie van de burgers tegen de klimaatsverandering !

 L'Alliance pour la Planète (een groepering van een dertigtal ngo's en milieuverenigingen die werd opgericht op initiatief van WWF France) doet een oproep tot al de burgers : gun de planeet 5 minuten rust!

Iedereen wordt verzocht alle lichten te doven op 1 februari 2007, van 19u55 tot 20.00u. Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om de aandacht van de burgers, de media en tevens de politieke besluitvormers te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen !

Gedurende 5 minuutjes zal de planeet kunnen uitrusten : dat duurt echt niet lang en het kost niets. En het zal de politici en kandidaten voor de parlementaire verkiezingen van juni 2007 duidelijk maken dat de klimaatverandering een onderwerp uitmaakt dat weegt in het politieke debat.

En waarom op 1 februari 2007?

Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experten van de Verenigde Naties uitkomt. En dat gebeurt bij onze buren! Wij kunnen dus onmogelijk deze kans laten voorbijgaan en moeten bijgevolg de schijnwerpers richten op de dringende aard van 's werelds klimatologische situatie. Als we allen deelnemen zal deze actie werkelijk een mediatieke én politieke invloed hebben, en dit enkele maanden vóór de verkiezingen !

Rondvraag

Energiesparen en kansarmen…:

Er wordt geopperd dat de kansarmen het meeste resultaat halen uit energiebesparende maatregelen, maar dat deze doelgroep slecht bereikt wordt.

In het najaar 2007 zullen “energiesnoeiers” opgeleid zijn die informatie geven en helpen bij het uitvoeren van eenvoudige energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van spaarlampen, het monteren van een spaardouchekop, … .

Gaslekken…:

Het gasnet in de straten wordt periodiek gecontroleerd op lekken.

De gaslek was de oorzaak dat een straatboom op onverklaarbare wijze afstierf.

Er wordt gevraagd of de gasmaatschappij de stad niet kan inlichten over deze defecten zodat er o.a. niet nodeloos gezocht moet worden naar de doodsoorzaak van bomen.

[Werking 2007]

laatste wijziging: 06/08/19