Verslag milieuraad 10 mei 2007

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Boudewijns Raymond; De Laet Marina; De Meyere Carine; Devisch Ronny; Iven Ivo; Joris Yves; Lambert Griet; Lauwers Charles; Tobback Marc; Van Peer Ria; Van Puyvelde Jeannine; Van Duyse Elisa; Verstraeten Dirk

Advies lokaal Kyotoprotokol:

Zoals in vorige vergadering werd besproken, adviseert de milieuraad unaniem het stadsbestuur om een lokaal Kyotoprotokol af te sluiten. (advies: zie in bijlage 1)

Memorandum milieuraad over de aandachtspunten voor de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen

Om te anticiperen op de RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) die in de nabije toekomst opgesteld gaan worden, gaat de milieuraad bekijken met welke milieuaspecten in deze plannen rekening moet gehouden worden.

Marc Tobback heeft een samenvatting gemaakt van de thema’s die reeds in de milieuraad besproken zijn, aangevuld met nieuwe gedachtepistes.

Er wordt aan de leden van de milieuraad gevraagd deze lijst uit te breiden zodat tegen de vergadering van juni een eerste ontwerp van memorandum bekeken kan worden.

Mededelingen

Acties rond biodiversiteit:

Natuurpunt gaat een brochure opstellen over de Mortselse bermen. De milieuraad zal (enkel voor deze publicatie) instaan voor de kosten van de verspreiding in alle brievenbussen (Juni 2007).

Deze brochure kadert in een reeks van 4 educatieve brochures (andere thema’s: vleermuizen, padden en poelen) die in de loop van één jaar verspreid zullen worden.

Rondvraag

Vervuiling Koude Beek:

In maart 2007 werd er weer een ernstige toevloed van vervuild water in de Koude beek vastgesteld. Het is niet duidelijk van waar dit vervuild beekwater afkomstig is.
Men vraagt zich af of er nog lozingspunten actief zijn op Boechouts grondgebied of dat het veroorzaakt wordt door het riool-overstort.

Op 5 juni 2007 werd daarom volgende email gezonden naar de milieuraad en milieudienst van de gemeente Boechout:

Beste,

In de vergadering van de Mortselse milieuraad van mei 2007 werd de vervuiling van de Koude beek aangekaart.

Men heeft in maart weerom vastgesteld dat in maart 2007 er vervuild water het Mortselse deel van de beek binnenstroomde.

Onze vraag:
- heeft u een idee vanwaar deze vervuiling komt?
- zijn er plannen of ideeën om deze vervuiling van het oppervlaktewater terug te dringen?

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten,

Marc Tobback
secretaris milieuraad Mortsel

Diverse:

[Werking 2007]

laatste wijziging: 11/08/10