Verslag milieuraad 7 december 2023

Onthardingswerken 2024-2025 via budget Waterlink

In het hemelwaterplan (zie https://www.mortsel.be/klimaatbeleid) van blz 55-75 staan tekst en kaarten met de gekende onthardingsmogelijkheden.
Op https://www.vmm.be/data/watertoets-overstromingskaarten-signaalgebieden  staan de officiŽle overstromingskaarten van de Vlaamse overheid.
De meeste van onderstaande onthardings- en rioleringsprojecten zijn in de overstromingsgevoelige zones gelegen of hebben er een gunstige impact op.

 Intussen heeft de milieudienst op basis van de prioriteitenlijst bij het hemelwaterplan en de voorstellen van de milieuraad uit vorige vergadering een lijst met projecten voor 2024-2025 opgesteld en besproken met het college.

 Onthardingswerken 2024-2025 via budget Waterlink

 Onthardingswerken gekoppeld aan aanleg gescheiden stelsel

Onthardingswerken gekoppeld aan aanleg gescheiden stelsel - langere termijn 2025-2030, afhankelijk van budget en beleidskeuzes stadsbestuur Mortsel

 Volgende mogelijke onthardingsprojecten werden nog voorgesteld op de vergadering:

 Het ontharden van parkeerstroken is opgenomen in het klimaatplan.

 Het ontharden van straten in “waterzieke” straten is weinig efficiŽnt: de infiltratiemogelijkheden zijn aldaar niet erg efficiŽnt (weinig impact op overlast) en hebben weinig impact op verdroging (zijn al natte gebieden).
Er kan daarom beter prioritair ingezet worden op het ontharden/doorlatend maken van “droge” zones van de gemeente.

 Voor onthardingen op privťdomein kunnen geen voorspellingen gedaan worden – hierop heeft de stad weinig impact.

GECORO

Op 18 december 2023 wordt RUP centrum toegelicht door het studiebureel.

 Mogelijk agendapunt GECORO: toelichting vergunningsdossier luchthaven.

Mededelingen

Kandidaturen voor bestuur milieuraad 2024

 Zoals elk jaar wordt op de vergadering van Januari het nieuwe bestuur van de milieuraad verkozen.

 Ben je kandidaat voor de functie van secretaris of voorzitter, aarzel niet om je kandidatuur door te mailen.

Overleg luchthaven Antwerpen – 07/12/2023

 Er zijn 14 uitbreidingen van de openingsuren van de luchthaven gebeurd door technische redenen (birdstrike, verkeersleiding, meteo en wat meer technische problemen met de  nieuwe toestellen van TUI - nu reeds minder kinderziekten).
De uitbreiding is steeds resultaat van dialoog met luchtvaartmaatschappij – een aantal uitbreidingen werd geweigerd.

 Het aantal meldingen (klachten) is quasi gelijk met 2022.
Vroege en late vluchten vormen 1/3van alle meldingen.

Nieuw vergunningsdossier komt weldra in openbaar onderzoek. Er wordt ingezet op het duurzaam ontwikkelen van de luchthaven en er komt een ISO14001-milieumanagementskwaliteitssysteem.
Naar de zakenvluchten , vroege- en late vluchten: aangepaste (hogere) vergoeding voor deze toestellen ťn kortingen voor (geluidsarmere) elektrische vliegtuigen.

Rondvraag

 Behaagactie 2023

 Bedeling behaag-actie 2023: deze is zonder problemen verlopen.

 De bedeling is uitgevoerd met een minimum personeelsbezetting (maken pakketten: 3 personen; bedeling 2 personen).
Deze situatie is niet houdbaar naar de toekomst: er is bij deze bezetting geen speelruimte i.f.v. tegenslagen of personeelsuitval.

 Memorandum voor de verkiezingen?

 Natuurpunt gaat een memorandum opstellen voor verkiezingen 2024.

 De milieuraad beschouwt een memorandum als een nuttig instrument naar de verkiezingen en nieuwe bestuursperiode toe.

 De milieuraad kent ook zijn beperkingen qua medewerkers/energie, schrijfkracht, lange-termijn-ideeŽn/projecten en ziet een probleem voor de lange-termijn opvolging.
Er wordt daarom gekozen om geen memorandum op te stellen.

We zullen de volgende jaren wel blijven inzetten op flexibel werken / ad hoc te werken / kort op de bal te spelen wat betreft de milieuproblematiek in de stad.
De milieuraad heeft in heel zijn bestaan al bewezen hier sterk in te zijn en dat ze snel kan schakelen in functie van de actualiteit.

[Werking 2023]

laatste wijziging: 28/12/23