Behaag Mortsel Natuurlijk

logo behaag-actie


Bestelinformatie

Waarom deze actie? - meer natuur in de stad...

De Haagplantactie is een organisatie van Natuurpunt Oude Spoorweg. De Milieu Advies Raad Mortsel ondersteunt en coördineert deze actie te Mortsel.

Het doel van deze actie is en blijft de natuur in verstedelijkte gebieden meer kansen te geven door de aanplanting van hagen en houtkanten in de tuinen aan te moedigen. Deze hagen en houtkanten zijn niet alleen gunstig voor de natuur maar dragen ook bij tot de ontwikkeling van een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving. Daarom wordt een heel assortiment streekeigen haagplantpakketten, klimplanten, bomen en fruibomen aangeboden aan sterk verlaagde prijzen.

De voordelen van streekeigen soorten tegenover uitheems (sier)groen zijn talrijk en onmiskenbaar. Streekeigen bomen en struiken zijn veel goedkoper, ze groeien sneller, hebben een langere levensduur, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat of allerlei ziekten en plagen.
Naast hun betere levenskansen biedt streekeigen groen nog veel meer onbetaalbare voordelen. In tegenstelling tot cipressen bijvoorbeeld, die jaar in jaar uit hetzelfde groene kleedje dragen, tooien onze eigen boom- en struiksoorten zich telkens weer in nieuwe vormen, geuren en kleuren, naargelang het seizoen. Het grafische spel van kale takken in de winter, de bloesems en het prille groen van de lente, de weelde van het zomerse lover, de subtiele kleurenpracht en de vruchten van de herfst: streekeigen groen maakt van elk seizoen een gebeurtenis!
Daarbij laat het streekeigen groen leven. Deze planten trekken meer insecten aan dan uitheemse soorten. Bloesemdragende soorten trekken vlinders, bijen en hommels aan. Dit trekt weer insectenetende vogels aan. Bessen- en vruchtdragende soorten zijn zeer aantrekkelijk voor vogels en andere dieren.

Omdat Mortsel een dichtbebouwde gemeente is en niet iedereen in een grote tuin heeft, verkoopt de milieuraad sinds 2001 ook enkele klimplanten die bijzonder geschikt zijn voor de aanleg van een straatgeveltuintje en een groene gevel.

In sommige straten ontbreken zelf voortuinen (of zijn ze zeer klein). Groen kan het straatbeeld aanzienlijk verfraaien. Het maakt de leefomgeving aangenamer. Gevelbegroening vormt een belangrijk aspect van groen in een dergelijke bebouwde omgeving.

'Gevelgroen' kan monotonie van stenen en beton doorbreken. Aan groen aan gebouwen worden volgende functies en werkingen toegekend:

De mogelijkheden voor spontane gevelbegroeiingen zijn beperkt, maar het zelf aanbrengen ervan kan spontane vestiging van diersoorten mogelijk maken waardoor meer leven in het straatbeeld wordt gebracht. Sommige gevelplanten fleuren de straat op met hun bloemen, sommige verspreiden een heerlijke geur; ook de seizoensbeleving (bloei, vruchten, bladverkleuring) zorgt voor heel wat afwisseling.

Opgelet: voor de aanleg van een straatgeveltuintje is in Mortsel een vergunning vereist - uw bestelbon volstaat als vergunningsaanvraag

Autochtoon plantsoen - Inheems of autochtoon ?

Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

ANB en INBO hebben locaties met autochtone planten geselecteerd. Met zaad hiervan afkomstig kunnen kwekers autochtone planten kweken. Ook onze leverancier doet mee aan dit project.

De plantpakketten voor hagen...

Zie bestelinformatie.

Meer info:

De planten voor groene gevels en straatgeveltuintjes...

Voor de aanleg van een straatgeveltuintje is in Mortsel een vergunning vereist (uw bestelbon volstaat als vergunningsaanvraag.)

Meer informatie over de voorwaarden waaraan een straatgeveltuintje moet voldoen, kan u elders op deze website vinden.

Resultaten van de actie "Behaag Mortsel ... Natuurlijk":

pakket aantal pakketten
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal klanten: ? 62 63 59 44 42 43 62 40 45 53 37 25 43 29 24 25 27 38 20 11 26 15 24
Totaal aantal planten: 2600 3840 4938 3791 2623 2942 2438 2630 2243 2364 3086 2243 1280 2061 1714 1061 988 991 2129 987 400 1411 567 894
Aantal meter haag aangeplant te Mortsel: 703 1114 1494 1047 733 786 759 1185 750 690 885 579 418 543 459 281 293 267 542 261 105 821 153 219

 

   1999  2000  2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aandeel gemengde pakketten   46% 32% 34% 26% 19% 52% 41% 39% 24% 52% 11% 64% 15% 9% 16% 17% 17% 10% 14% 21% 71% 48% 59%
aandeel pakketten van één soort   54% 68% 66% 74% 81% 48% 59% 61% 76% 48% 89% 36% 85% 91% 84% 83% 83% 90% 86% 79% 29% 52% 41%

bedeling plantgoed 2004

Resultaten van de actie "Geveltuintjes":

klimplant aantal planten
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAAL: 176 61 70 19 10   30 51 21 32 30 21 14 11 12 15 13 6 13 1 10
Aantal klanten: 41 28 19 8 4   11 14 10 10 10 7 7 6 8 7 4 3 8 1 7

[Overzicht projecten]

laatste wijziging: 08/01/22