Advies milieujaarplan - milieubarometer 2013

Advies Milieu Advies Raad:

De milieuraad neemt zonder opmerkingen kennis van het milieujaarplan 2013 en de milieubarometer 2013

De milieuraad neemt kennis van de bijkomende parameters zoals gesuggereerd in het advies milieujaarplan – milieubarometer 2012 van 18 april 2012.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"De milieuraad neemt zonder opmerkingen kennis van deze documenten (advies verplicht in kader van de subsidiėring door de Vlaamse overheid).
Het college neemt akte van dit advies.  ...."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13