ADVIEZEN

wijze van besluitvorming en antwoordtermijnen zijn vastgelegd in de statuten

datum advies omschrijving gevolg
stadsbestuur
17/02/2022 'Green Deal Sportdomeinen'  
12/11/2020 herbebossen plantenbank Savelkoul  
08/10/2020 Subsidiereglement "kleine landschapselementen"   
11/06/2020 Invulling sportlandschap 25/01/2021
11/06/2020 Onderhoud sportvelden 25/01/2021
11/06/2020 Bouwproject Hoeve Liekens 25/01/2021
11/06/2020 Invoering DIFTAR-systeem voor restafval 25/01/2021
12/12/2019 Belasting-subsidie verharding-ontharding 17/02/2020
14/11/2019 Belastingsreglementen 17/02/2020
10/10/2019 Vergroening boomspiegels 17/02/2020
10/10/2019 Subsidiereglement rationeel energieverbruik 17/02/2020
04/04/2019 Lifestream gemeenteraad 20/05/2019
04/04/2019 Statiegeld op gemeentelijk niveau 20/05/2019
04/04/2019 Aanvraag subsidie ontharding 20/05/2019
14/03/2019 Compensatiebebossing NV Aquafin op gronden Ter Beke 20/05/2019
24/01/2019 Lokale infiltratie hemelwater 20/05/2019
24/01/2019 Heraanleg Krijgsbaan (zone Eggestraat-Heirbaan) 20/05/2019
11/01/2018 Kappen canadapopulieren Koeisteerthofdreef /
04/06/2015 Energie- en klimaatactieplan Mortsel 30/11/2015
21/05/2015 Projectsubsidie “Fier op fruit van hier” /
22/01/2015 Geluidsnormen muziekevenementen /
09/10/2014 Shelter fort 4 04/05/2015
09/10/2014 Behoud grasveld stadsplein 04/05/2015
11/09/2014 Kwaliteit bebouwing achter stadhuis 01/12/2014
11/09/2014 Rapportering project fortloop 01/12/2014
03/04/2014 Verhuren elektrische dienstwagens 01/12/2014
03/04/2014 Milieujaarplan – milieubarometer 2014 01/12/2014
13/03/2014 Projectrapportering elektrische wagen 01/12/2014
13/03/2014 Projectrapportering dakisolatie 01/12/2014
13/02/2014 Plan MER A102/R11bis 01/12/2014
10/10/2013 Aanpassing subsidiereglement milieuzorg en duurzame aankopen scholen 17/02/2014
10/10/2013 Lage emissiezone - een kans voor Mortsel 17/02/2014
23/09/2013 diverse belastingsreglementen 17/02/2014
12/09/2013 afschaffing subsidie oude stookolietanks 17/02/2014
12/09/2013 aanpassing subsidiereglement rationeel energiegebruik 17/02/2014
12/09/2013 subsidiereglement duurzaam watergebruik 17/02/2014
12/09/2013 nieuwe waterlopenkaart / herinschaling onbevaarbare waterlopen 17/02/2014
17/06/2013 verhoging tarieven huis-aan-huisophaling grof huisvuil en afschaffing gratis 50 kg grofvuil/steenpuin vanaf 1 juli 2013 30/09/2013
17/06/2013 verhoging gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur 30/09/2013
16/05/2013 uitbating recyclagepark IGEAN 30/09/2013
16/05/2013 afvoer huishoudelijk afvalwater 30/09/2013
18/04/2013 milieujaarplan - milieubarometer 2013 30/09/2013
14/03/2013 projectrapportering windmolen 30/09/2013
14/03/2013 projectrapportering PV-panelen 30/09/2013
21/02/2013 geen bebouwing parking achter stadhuis 30/09/2013
13/12/2012 actualiseren stedelijke regelgeving om energieopwekking bij nieuwbouw te faciliteren 04/03/2013
13/12/2012 bijkomende volkstuinen 30/09/2013
13/12/2012 houtstook 04/03/2013
13/12/2012 actualisatie mobiliteitsplan 30/09/2013
11/10/2012 bezwaarschrift ondertunneling Krijgsbaan aan luchthaven Deurne /
19/04/2012 tweede spoorontsluiting Antwerpse haven – advies plan-MER: /
19/04/2012 bebossingsoproep 11/06/2012
19/04/2012 milieujaarplan - milieubarometer 2012 11/06/2012
12/01/2012 RUP fort 4 /
12/01/2012 RUP Koude Beek /
08/12/2011 R11bis 30/01/2012
08/12/2011 aanpassing subsidiereglement REG 30/01/2012
08/12/2011 subsidieaanvraag park Savelkoul 30/01/2012
10/11/2011 begroting milieu 2012 – gedeelte “milieu” 30/01/2012
09/09/2011 RUP Cantecroy /
05/05/2011 Milieujaarplan 2011 (rapportering 2010) 30/01/2012
05/05/2011 Milieubarometer 2010 30/01/2012
07/04/2011 RUP Ter Linden /
10/02/2011 voorontwerp RUP fort 4 /
07/10/2010 begroting milieu 2011 – gedeelte “milieu” 31/01/2011
03/06/2010 aanpassing subsidiereglement scholen 30/08/2010
20/05/2010 rapportering project elektrische fietsen 30/08/2010
01/04/2010 NGO-advies voor grote ruimtelijke projecten 30/08/2010
01/04/2010 inzameling ongebonden asbest 30/08/2010
01/04/2010 milieubarometer 2009 30/08/2010
01/04/2010 milieujaarverslag 2009 30/08/2010
11/02/2010 RUP Oude God [22/06/2010]
09/12/2009 openleggen ingebuisde fortloop 30/08/2010
12/11/2009 belasting ophalen GFT – aanpassing belasting GFT-rolcontainers 30/08/2010
12/11/2009 fietsenstallingen in de voortuin 30/08/2010
15/10/2009 afschaffing subsidiereglement buitendienststellen oude stookolietanks 21/12/2009
15/10/2009 aanpassing subsidiereglement REG 21/12/2009
15/10/2009 begroting milieu 2010 – gedeelte “milieu” 21/12/2009
10/09/2009 RUP sportlandschap [21/12/2009]
10/09/2009 gevel- en dakisolatie 30/08/2010
10/09/2009 stimuleren "ideale scheimuur" 30/08/2010
10/09/2009 volkstuintjes 30/08/2010
11/06/2009 RUP Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat 21/12/2009
11/06/2009 RUP Mayerhof [14/09/2009]
11/06/2009 “bomen vs. zonnepanelen” 14/09/2009
11/06/2009 uitbreiding beheersoverdracht voor bouw en exploitatie van een nieuw recyclagepark door IGEAN 14/09/2009
11/06/2009 subsidie mulchemaaier 14/09/2009
28/05/2009 mogelijk asbesthoudend steenpuin gebruikt in Mortsel 14/09/2009
02/04/2009 vermijden van lichthinder aan inkomgebouw fort 4 31/01/2011
02/04/2009 kennisname milieujaarprogramma 2009 / milieujaarverslag 2008 14/09/2009
02/04/2009 voortuinactie 14/09/2009
02/04/2009 afschaffing verplichting plaatsing septische putten 30/08/2010
11/02/2009 beleidsplan milieu 2007-2013 (aangepaste versie) 14/09/2009
18/12/2008 ontwerp RUP stadsplein [14/09/2009]
18/12/2008 maatschappelijk verantwoord aankoopbeleid 14/09/2009
27/11/2008 trage wegenplan 22/12/2008
27/11/2008 gewestelijk RUP afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen 22/12/2008
27/11/2008 volledige terugbetaling abonnementskosten openbaar vervoer stadspersoneel 22/12/2008
09/10/2008 aanpassing subsidie duurzaam omgaan met water 24/11/2008
09/10/2008 oprichting werkgroep rond de ‘renovatie’ van het bouwreglement 24/11/2008
11/09/2008 ontwerp begrotingswijziging nr. 1 en 2 voor 2008 24/11/2008
11/09/2008 openbaar onderzoek R11 omleiding luchthaven Antwerpen 24/11/2008
11/09/2008 ‘Wonen boven winkels’ 24/11/2008
11/09/2008 voorontwerp RUP ‘stadsplein’ 24/11/2008
08/05/2008 inplanting polyvalent (fuif)lokaal op fort 4 24/11/2008
08/05/2008 isolatie dak zwembad 'den bessem' 24/11/2008
08/05/2008 nieuwe thermografische luchtfoto 24/11/2008
20/03/2008 sociale invulling RUP Ter Linden – zone Hollandse Tuin en Hof ter Linden 24/11/2008
20/03/2008 kennisname milieujaarverslag 2007 24/11/2008
20/03/2008 samenwerkingsovereenkomst Stad Mortsel – Vlaamse overheid 2008 - 2013 24/11/2008
21/02/2008 Vlaams fietsfonds 24/11/2008
21/02/2008 kleine windmolen in Mortsel 24/11/2008
06/12/2007 begroting 2008 - gedeelte milieu 17/03/2008
06/12/2007 inzameling taxussnoeisel 17/03/2008
06/12/2007 aanpassing retributie proefproject wijkverhakselen 17/03/2008
18/10/2007 gebruik vrije tram- en busbaan door voertuigen voor collectief woon-werkverkeer te Mortsel 10/01/2008
18/10/2007 aanpassing retributie feestmateriaal 17/03/2008
18/10/2007 aanpassing van de saneringsbijdrage van Ri Ant 17/03/2008
13/09/2007 begrotingswijziging nr 1 en 2/2007 17/03/2008
13/09/2007 ruimen binnengracht fort 4 17/03/2008
13/09/2007 vaststellen ontwerp zoneringsplan riolering 17/03/2008
13/09/2007 belasting op het verwijderen van GFT+-afval in containers van 25 en 120 liter 17/03/2008
13/09/2007 retributie verkoop GFT-containers 120 liter 17/03/2008
13/09/2007 aankoop van een toegangscontrolesysteem voor het recyclagepark 17/03/2008
14/06/2007 vervanging duurzaamheidambtenaar 03/09/2007
10/05/2007 lokaal Kyotoprotokol 03/09/2007
19/04/2007 oude spoorwegberm: brugverbinding over Antwerpsestraat 03/09/2007
08/03/2007 Milieujaarprogramma 2007 03/09/2007
08/03/2007 ontwerp begroting 2007 - gedeelte milieu (versie maart 2007) 03/09/2007
08/02/2007 aanpassing subsidiereglementering rationeel energiegebruik 03/09/2007
08/02/2007 aanpassing subsidiereglement ‘water’: 03/09/2007
08/02/2007 belasting op het ophalen van huishoudelijk afval - aanpassing belasting ophaling groenafval: 03/09/2007
12/10/2006 ontwerp ruimtelijk structuurplan Mortsel 19/02/2007
12/10/2006 begroting "milieu" 2007 19/02/2007
21/09/2006 begrotingswijziging 3-4/2006 (gewone dienst) 19/02/2007
08/06/2006 bouwaanvraag tramlijnverlenging naar Boechout 28/08/2006
08/06/2006 plan-MER luchthaven Antwerpen 28/08/2006
08/06/2006 kappen van bomen in de veiligheidzone van de luchthaven Antwerpen 28/08/2006
08/06/2006 aankoop nieuwe kerstverlichting door de stad 28/08/2006
11/05/2006 speelbos achter begraafplaats Cantincrode 28/08/2006
11/05/2006 lichtaudits ter evaluatie van openbare verlichting 28/08/2006
09/03/2006 milieujaarverslag 2005 24/04/2006
09/02/2006 ontwerp ruimtelijk structuurplan Mortsel 24/04/2006
09/02/2006 intekenen cluster "vaste stoffen niveau2" van de samenwerkingsovereenkomst ...
12/01/2006 aanpassing retributie PMD-zak 24/04/2006
08/12/2005 begroting 2006 - geen advies gegeven nvt
08/09/2005 ecologische inrichting van de Koude Beek 07/11/2005
09/06/2005 overdracht beheer rioleringen aan RI-ANT 07/11/2005
09/06/2005 begrotingswijziging 2005/1 en 2005/2 07/11/2005
12/05/2005 dulo-waterplan Beneden Vliet nvt
14/04/2005 ontwerp stadspark 07/11/2005
14/04/2005 ontwerp stadsplein 07/11/2005
10/03/2005 ontwerp milieujaarplan 2005 07/11/2005
17/02/2005 adviesvraag van de MiNa-Raad aan de gemeentelijke milieuraden omtrent het waterzuiveringsbeleid op het gemeentelijke niveau nvt
17/02/2005 nultarief retributie afvalbanden - Recytyre 08/03/2005
17/02/2005 aanpassing milieuconvenant 07/11/2005
13/01/2005 subsidiereglement herbruikbare luiers 08/03/2005
18/11/2004 begroting 2005 - afdeling milieu 08/03/2005
14/10/2004 berlenging looptijd milieubeleidsplan tot 2007 08/03/2005
09/09/2004 begrotingswijziging september 2004 08/03/2005
08/06/2004 dulo-waterplan Boven Schijn nvt
22/04/2004 geplande turnhal op buitenglacis fort 4 14/06/2004
11/03/2004 milieujaarplan 2004 05/07/2004
08/01/2004 geplande verkaveling "Patershof" nvt
11/12/2003 aanpassing subsidie REG 05/07/2004
11/12/2003 groenelementen in de stad 14/06/2004
11/12/2003 begroting "milieu" 2004 05/07/2004
11/12/2003 begrotingswijziging "milieu" 2003/5 05/07/2004
13/11/2003 organisatie biomarkt 01/12/2003
13/11/2003 warmteverliezen opsporen met thermografie 01/12/2003
13/11/2003 aanpassing statuten milieuraad - verzekering leden en medewerkers 01/12/2003
12/06/2003 begrotingswijziging "milieu" 2003/1 01/12/2003
12/06/2003 studie inplanting windmolens 19/02/2007
08/05/2003 aanpassing statuten milieuraad 01/12/2003
13/03/2003 milieujaarplan 2003 14/04/2003
1/12/2002 groene fiets- en wandelroutes door Mortsel 14/04/2003
14/11/2002 vrijwaring gronden "NMBS" als natuurgebied 14/04/2003
14/11/2002 ontwerp begroting "milieu" 2003 14/04/2003
12/09/2002 invoeren van een suggestie-systeem voor verbetertips 12/11/2002
06/06/2002 begrotingswijziging nr.1 van 2002, afdeling milieu 12/11/2002
06/06/2002 milieujaarplan 2002 12/11/2002
06/06/2002 subsidie FSC-hout 12/11/2002
06/06/2002 Behoud groene zone "koeisteerthofdreef" 12/11/2002
14/03/2002 Milieuconvenant 2002 12/11/2002
21/02/2002 Organisatie van een voortuinactie 12/11/2002
21/02/2002 Ontwerp subsidiereglement REG 12/11/2002
21/02/2002 Aanpassing procedure subsidiereglementen 12/11/2002
13/12/2001 Ontwerp gemeentebegroting 2002 "milieu" 12/11/2002
08/11/2001 Integraal waterbeheer voor vallei Koude Beek 12/11/2002
11/10/2001 Retributie op het afleveren van vuilniszakken en het gebruik van GFT+containers 12/11/2002
11/10/2001 Retributie op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren 12/11/2002
11/10/2001 Retributie op de afgifte van materialen op het stedelijk recyclagepark 12/11/2002
13/09/2001 Bepaling reclamedrukwerk en belasting op handels- en beroepengidsen 05/11/2001
14/06/2001 Aanwerving duurzaamheidsambtenaar 05/11/2001
14/06/2001 Afschaffing retributie wit- en bruingoed 05/11/2001
14/06/2001 Indienen project "aardgasnatuurfonds" 05/11/2001
10/05/2001 Bestek ophaling huisvuilfracties 05/11/2001
10/05/2001 Uniforme tarieven voor huisvuilophaling in de regio 05/11/2001
19/04/2001 Subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen 12/06/2001
08/03/2001 Verlenging N171 van Reet naar Boom 19/03/2001
08/03/2001 Stookolietanks - rol intercommunale IGAO 12/06/2001
08/02/2001 Ontwerp stedelijke begroting milieu 2001 (versie januari 2001) 12/06/2001
11/01/2001 Subsidie buitengebruik gestelde stookolietanks 12/11/2002
09/11/2000 Begrotingswijziging 2000 nr. 3 en 4 - leefmilieu 22/01/2001
26/10/2000 Voortontwerp stedelijk milieujaarplan 2001 en ontwerp begroting milieu 2001 22/01/2001
07/09/2000 Reglement subsidie selectieve inzameling van recycleerbare materialen 22/01/2001
19/04/2000 Milieujaarplan 2000 13/06/2000
06/04/2000 Onbemande camera's (2) 13/06/2000
06/04/2000 Bijeenroepen adviesgroep mobiliteitsplan 13/06/2000
16/03/2000 Aankoop strook naast Fortloop 13/06/2000
16/03/2000 Milieuconvenant 2000 - 2001 13/06/2000
06/01/2000 Ontwerp gemeentelijk milieubeleidsplan 2000 - 2004 13/06/2000
06/01/2000 Stedelijke begroting 2000 betreffende leefmilieu 13/06/2000
08/11/1999 Aanpassing statuten Milieu Advies Raad 07/02/2000
14/10/1999 Retributie op het ophalen van recycleerbaar grof huisvuil bij particulieren - Dienstjaar 2000-2001 07/02/2000
14/10/1999 Retributie op de afgifte van materialen op het gemeentelijk recyclagepark - Dienstjaar 2000-2001 07/02/2000
14/10/1999 Politiereglement op het voorkomen, sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval 07/02/2000
30/09/1999 AmfibieŽnpoel Bessemstraat 07/02/2000
30/09/1999 Plaatsing onbemande camera's 07/02/2000
30/09/1999 Erkenning en subsidiŽring van de werking van comitťs opgericht rond een bepaald thema 07/02/2000
23/09/1999 Aansprakelijkheids- en ongevalenverzekering leden milieuraad 02/11/1999
09/09/1999 Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen 07/02/2000
09/09/1999 Gemeentelijke bouwverordening op de afkoppeling van hemelwater 07/02/2000
24/06/1999 Veilige schoolomgeving 13/06/2000
06/06/1999 Informatie toekomstige infrastructuurwerken 21/06/1999
27/05/1999 Ontwerp gemeentelijk milieujaarplan 1999 07/02/2000
06/05/1999 Gescheiden riolering "Ten Dorpelei" 21/06/1999
29/04/1999 Aankoop "Hoeve Liekens" 10/05/1999
29/04/1999 Actie "Vlaanderen Proper" 21/06/1999
25/03/1999 Verordening i.v.m. lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting op openbare riolering en afkoppeling van hemelwater (aanvulling) 21/06/1999
25/03/1999 "Gratis openbaar vervoer" - De Lijn 12/04/1999
03/12/1998 Verordening i.v.m. lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting op openbare riolering en afkoppeling van hemelwater 02/01/1999
27/08/1998 Verlenging startbaan luchthaven Deurne 07/09/1998
11/06/1998 Gebruik van zonne-energie en regenwater (voorbeeldfunctie gemeente) 22/06/1998
11/06/1998 Gescheiden riolering verkaveling "Koeisteerthofdreef" 22/06/1998
11/06/1998 Problemen GFT+-ophaling (correctie gegevens advies 16/03/98) 22/06/1998
07/05/1998 Gescheiden riolering verkaveling "Dosfelhof" 25/05/1998
16/04/1998 Gemeentelijk milieujaarplan 1998 07/09/1998
16/03/1998 Problemen GFT+-ophaling 07/09/1998
26/02/1998 Commissie-vergaderingen gemeenteraad 12/03/1998
08/01/1998 Overeenkomst Mortsel met c.v. IGEAN voor verwerking GFT+-afval 22/06/1998
20/11/1997 Voorbeeldfunctie Gemeentebestuur inzake selectieve inzameling - mini-containerparken 07/09/1998
18/09/1997 "ongeadresseerd reclamedrukwerk" - preventie afval 29/12/1997
18/09/1997 Afval openbare markt - misbruiken 29/12/1997
18/09/1997 Voorbeeldfunctie Gemeentebestuur inzake selectieve inzameling 29/12/1997
12/06/1997 Gescheiden riolering - opmerkingen bij gevolg gemeentebestuur op advies van 22/10/96 15/07/1997
12/06/1997 Subsidiereglement aanleg regenwaterputten 29/12/1997
12/06/1997 Verpakkingsafval - samenwerking Mortsel - IGEAN - Fost Plus 29/12/1997
12/06/1997 Afvalpreventie - ontoereikende controleprocedure heffing
"ongeadresseerd reclamedrukwerk"
29/12/1997
18/05/1997 Samenwerking met kringloopwinkel "Opnieuw & Co" 29/12/1997
06/03/1997 Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 1997 -2001 29/12/1997
19/02/1997 Milieuconvenant 1997-1999 02/06/1997
03/02/1997 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 02/06/1997
02/12/1996 GNOP 02/06/1997
23/10/1996 Retributiereglement gemeentelijke huisvuilzakken 02/06/1997
22/10/1996 Gescheiden afvoer van regenwater 02/06/1997
02/10/1996 Politiereglement selectieve ophaling huishoudelijke afvalstoffen 10/07/1997
12/08/1996 Advies over MINA II 02/06/1997
22/06/1996 Bemesting rond brongebied koude beek  
14/06/1996 Vragen van advies aan de milieuraad bij dossiers huisvuilophaling 17/09/1996
14/06/1996 Een eventuele retributie voor huisvuilophaling moet tot preventie leiden 17/09/1996
14/06/1996 Invoeren van verplichtte bakken i.p.v. zakken 17/09/1996
26/10/1995 Fort 4: plaatsen hindernissen voor fietsers op wandelpad  
26/10/1995 Fort 4: onderhoud natuurpark  
26/10/1995 Fort 4: verwijderen trap ter hoogte van "Den Bessem"  
07/09/1995 Samenwerking met Fost+ inzake selectieve afvalophaling  
06/09/1995 Ondertekening charter met " Natuurreservaten vzw"  
06/09/1995 Gemeentelijk subsidiereglement Kleine LandschapsElementen  
25/01/1995 Gemeentelijk milieubeleidsplan 1995  
26/09/1994 Auto-luwe zondag  
26/09/1994 Klimaatverbond: ondertekening "Manifest van Europese gemeenten"  
03/06/1994 Maaien wegbermen  
02/06/1994 Hoeve "Liekens": advies tot aankoop  
10/03/1994 Milieuconvenant: project "inventarisatie leefmilieuproblematiek"  
10/03/1994 Overeenkomst opmaken GNOP  
20/01/1994 Gemeentelijk milieubeleidsplan  
26/08/1993 Luchthaven Deurne: geluidsoverlast Fokker 28 - jets  
26/08/1993 Aanstelling milieuambtenaar  
26/08/1993 Onderzoek naar vervuiling in Groenstraat  
26/08/1993 Aanstelling politie-ambtenaar met bevoegdheid voor milieuzaken  
13/06/1993 Heroprichting verruimde verkeerscommisie  

[ Terug ]

laatste wijziging: 29/06/2022