Verhoging tarieven huis-aan-huisophaling grof huisvuil en afschaffing gratis 50 kg grofvuil/steenpuin vanaf 1 juli 2013

Advies Milieu Advies Raad:

Een algemene vrijstelling voor alle afvalfracties is niet meer toegelaten door gewestelijke regelgeving, die uitgaat van het principe de vervuiler betaald.

De Vlaamse overheid legt een minimumheffing op van 10 euro/m voor grof huisvuil.

De gratis 50 kg afvalstoffen per gezin voor het recyclagepark wordt daarom afgeschaft voor grof huisvuil (voor steenpuin wordt ze behouden)

De milieuraad neemt akte van deze beslissing.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/09/2013 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"... De milieuraad neemt akte van de deze wettelijk verplichte beslissing Het college neemt kennis van deze aktename.  ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/12/13