Advies Lage EmissieZone - een kans voor Mortsel

Advies Milieu Advies Raad:

zie pdf-document.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/02/2014 volgend gevolg gegeven aan het advies:

".... 

De milieuadviesraad vraagt het stadsbestuur om de mogelijkheid tot de invoering van een lage-emissiezone te Mortsel te onderzoeken.

Het college van Antwerpen (13 september 2013) keurde de oprichting van een LEZ goed voor de zone begrensd door Schelde en Singel. Dit betekent dat vanaf 1 juni 2016 de meest vervuilende wagens en vrachtwagens niet meer in deze zone mogen rijden (benzinewagens van voor 1992, dieselwagens van voor 2006 tenzij uitgerust met roetfilter, dieselwagens van voor 2001 zelfs met roetfilter). Indien dit toch gebeurt, zal een boete worden aangerekend. Er kunnen tijdelijk vrijstellingen worden gekocht.
De invoering van de LEZ komt er vooral om de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar inwoners te verbeteren door de luchtkwaliteit te verhogen.

Het collegebesluit van Antwerpen is gebaseerd op een uitgebreide haalbaarheidsstudie, opgesteld door Transport & Mobility Leuven, PWC en TNO.
Uit deze studie komen volgende belangrijke randvoorwaarden voor de oprichting van een LEZ:

Het college stelt vast dat Mortsel op zichzelf helaas geen duidelijk afgebakende zone met duidelijk herkenbare fysische grenzen vormt, die met een beperkt aantal ANPR camera’s kan gecontroleerd worden.
De luchtkwaliteit is echter vergelijkbaar met de luchtkwaliteit binnen de Singel (VMM meetpunt Plantijn en Moretuslei) waardoor de oprichting van een LEZ ook hier aangewezen is.

Het college zal daarom een overleg organiseren met alle betrokken gemeente- en stadsbesturen en de Vlaamse Overheid om de oprichting van een LEZ te organiseren, begrensd door de geplande LEZ Antwerpen, het Albertkanaal, de R11 en de A12. Deze zone is duidelijk afgebakend, is voldoende dicht bevolkt en kan met een beperkt aantal ANPR camera’s worden gehandhaafd. De Vlaamse Overheid moet bij het overleg worden betrokken omdat de zone ook door autosnelwegen (R1, E313, … ) wordt doorsneden.   ..."

Meer info:

 

[Adviezen]

laatste wijziging:14/08/16