Advies hervergunning luchthaven

Advies milieuraad van 7 maart 2024:

Volgend advies wordt aan de Stad Mortsel overgemaakt: (ipv rechtstreeks om niet ondergesneeuwd te worden tussen de andere bezwaarschriften)

 De milieuraad heeft bezwaar tegen het vernietigen van de kievitsnesten in de RESA in het kader van de bird control op ganse zone van luchthaven.

 De milieuraad wenst de opslag van loodhoudende vliegtuigbrandstof (AVGAS 100 LL) negatief te adviseren:

 REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006) tetraŰthyllood, dat als additief voorkomt in AVGAS 100LL, komt voor in bijlage XIV van de REACH verordening. Het gebruik van tetraŰthyllood is momenteel toegelaten tot 1 mei 2025. Na die datum kan deze stof enkel nog gebruikt worden mits het bekomen van een autorisatie. Deze autorisatie moet worden aangevraagd bij het ECHA vˇˇr 1 november 2023 en ze wordt al dan niet verleend door de Europese Commissie. In deze autorisatie kunnen beperkingen worden opgelegd voor het gebruik van de stof. -      De luchthaven vermeldt dat "Het tanken gebeurt via een self-service". De milieuraad verwacht dan ook dat dit expliciet wordt vermeld in de authorisatie-aanvraag en wil ze dat de plaatsing en vulling van de containers later niet ongeldig verklaard worden. Tot op heden heeft de milieuraad geen zicht of deze melding werd opgenomen in de aanvraag.
Verder verwacht de milieuraad dat geen start wordt gemaakt met het plaatsen of ingebruikname van deze containers vooraleer aan alle voorwaarden opgelegd in het authorisatiedossier (indien uberhaupt verleend, gezien de datum van 1 mei 2025) is voldaan.

De milieuraad vraagt om de toegelaten geluidhinder te beperken tijdens avond (19u-23u); - nacht (22:00-06:00u) en periode tussen 06:00 en 07:00u.

De milieuraad vraag dat de emissies van polluenten door de luchthavenactiviteiten maximaal even hoog zullen zijn als de huidige situatie.

De milieuraad vraagt dat het (openbaar) vervoer naar de luchthaven verbeterd wordt om het aanzuigeffect van personenwagens te beperken.

Gevolg stadsbestuur - collegebesluit dd/mm/yyyy

.....

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging: 23/03/24