Verslag milieuraad 14 november 2013

Aanwezig:

Mertens Erik; Desmyter Jan; Tobback Marc; Hateau Roland; Adams Jan; De Schepper Guido; D'Hulster Steve; Van Acker Leen; Jacobs Guido; Serra Sirerol Vincente

Bezoek aan een zeer lage energie/pasiefwoning

De leden van de milieuraad hebben een rondleiding gekregen in een zeer lage energie/passiefwoning om kennis te maken met de technieken en bijzonderheden van dergelijke woningen.
De woning werd met traditionele bouwmaterialen gebouwd (“massiefbouw”). Bij het ontwerp van de woning werd eveneens rekening gehouden met de principes van levenslang wonen.

Advies aanpassing subsidiereglement milieuzorg en duurzame aankopen scholen:

De milieuraad geeft gunstig advies aan de door het stadsbestuur voorgestelde aanpassingen maar vraagt om ook de aankoop van lokale producten van bij voorkeur biologische landbouw aan te moedigen omwille van de negatieve milieu-impact van transport van landbouwproducten over grote afstanden.

Tankslag 2013

Eind oktober zijn er tijdens de tiende tankslag 33 oude stookolietanks gesaneerd. We klokken af op 314 collectief gesaneerde tanks sinds 2004.

Meer info:

Behaagactie 2013

In 2013 is de verkoop bijna teruggevallen op de helft van voorgaande jaren.
Er werden 64 pakketten verkocht aan 24 klanten, goed voor 1061 planten (of 281 meter haag).
De pakketten die bestaan uit één plantensoort bleven het populairst (84% van de verkoop).

Er werden eveneens 14 klimplanten verkocht aan 7 klanten.

Meer info:

[Werking 2013]

laatste wijziging: 23/12/13