logo Milieu Advies raad Mortsel   bezoek ook:
website stad Mortsel

www.milieuraadmortsel.be

Volgende
vergadering
Verslagen
2022
Adviezen Nieuw Kalender Zoek
powered by
FreeFind

Ook U bent welkom op de vergadering van de milieuraad op 08/09/2022 om 20:00u - vergaderzaal van de cluster ruimte, Neerhoevelaan 50 te Mortsel (fort 4)

Wat is de milieuraad?
Verslagen Milieuraad
Adviezen
Projecten

en verder...

 Onze vertegenwoordiging in:
Mortselse natuurverenigingen...
In de kijker

Klimaat en hemelwaterplan voor Mortsel

De komende jaren zal zoals het weer ook het uitzicht van onze stad veranderen. Enerzijds moet onze stad zich voorbereiden op de impact van een stijgend risico op hittestress, droogte en wateroverlast. Anderzijds moeten we om deze risico’s te verminderen uiterlijk tegen 2050 klimaatneutraal worden. Dit wil zeggen dat de broeikasgasemissies weer in evenwicht komen met de natuurlijke opname van deze broeikasgassen. De energietransitie die hiervoor nodig is, zal het uitzicht van de stad veranderen.

 We brengen de uitstoot van broeikasgassen richting nul (mitigatie) en maken onze samenleving weerbaar tegen de gevolgen van de klimaatverstoring (adaptatie). 

 In 2020 heeft Mortsel het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie ondertekend. Zo wil ze een actieve rol opnemen in de uitdagingen die de klimaatverandering ons stelt. Door het convenant te ondertekenen, verbindt een lokaal bestuur zich om de lokale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030, de lokale veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering te verhogen, en de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare, zekere en schone energie te verbeteren.

De stad staat er echter niet alleen voor. Ze heeft de handen in elkaar geslaan met de provincie Antwerpen en IGEAN om een energie- en klimaatplan op te stellen en werkte samen met Avansa om enthousiaste inwoners samen te brengen, die mee willen werken aan dit klimaatplan en aan een klimaatvriendelijke gemeente. Want het klimaat heeft een impact op iedereen en iedereen heeft een impact op de klimaatverandering.

Zowel het “Energie- en klimaatactieplan” als het “Hemelwater- en droogteplan” zijn beschikbaar op de website van de stad Mortsel. Het klimaatactieplan en het hemelwaterplan komen in september op de gemeenteraad.

==========================================

MortselAir

MortselAir is een burgerinitiatief van enkele geëngageerde Mortselaars die professioneel actief zijn rond luchtkwaliteit om de luchtkwaliteit in de stad in kaart te brengen.

Met dit project willen we de Mortselaar in staat stellen om zelf aan de slag om luchtkwaliteit in de buurt van zijn eigen woning te meten.
Fijnstof door in de zomerse barbecue of de gezellige houtkachel in de winter? Sta verbaast van de impact op de hoeveelheid fijn stof in je leefomgeving.

Meer info: zie MortselAir 

Wij zoeken u ! 
  • Wil u meedenken over het milieubeleid in Mortsel?
  • Maakt u hiervoor graag maximaal 10 avonden per jaar vrij?
  • Dan bent U de persoon die we zoeken!!!
  • Kom kennismaken op de volgende bijeenkomst of stuur een berichtje (info@milieuraadmortsel.be)
De Milieu Advies Raad informeert ...

en verder...

Regiowerking milieuraden
laatste wijziging: 03/07/22 verdere informatie:

schrijf ons!!!info@milieuraadmortsel.be
© Milieu AdviesRaad Mortsel