Internationale luchthaven Antwerpen

Overlegcomité luchthaven Antwerpen


problemen? maak gebruik van het klachtenregister


Algemeen

In de nieuwe milieuvergunning van de luchthaven Deurne is de verplichting opgenomen om een overlegorgaan op te richten met de omwonenden (buurgemeenten + Boechout).

In dit overlegcomité zijn vertegenwoordigd:

Het overlegcomité komt 2 maal per jaar samenkomen

Inhoud van de vergaderingen: technische besprekingen rond het invullen van de vergunningsvoorwaarden

Meldings- en klachtenregister luchthaven Deurne

De luchthaven heeft, zoals voorgeschreven in zijn milieuvergunning een meldings- en klachtenregister aangelegd.

Indien u meldingen of klachten heeft over de uitbating van de luchthaven (geluidshinder, geurhinder, …) kan het klachtenformulier gebruiken:
 https://www.luchthaven-antwerpen.com/klachtenbehandeling/

Natuurlijk kan u nog steeds terecht bij het stadsbestuur van Mortsel, Stadsplein 1, 2640 Mortsel, tel.03/444.17.17 (tijdens de kantooruren, vragen naar Erik Mertens).
Het stadsbestuur zal uw klacht dan overmaken aan de luchthaveninspectie.

Indien mogelijk willen wij u vragen om uw naam en adres, plaats van de vaststelling, aard en oorzaak van de hinder en het tijdstip van de hinder (dag en uur) door te geven. Dit stelt de luchthaven in staat uw probleem beter te behandelen.

Een overzicht van alle klachten en meldingen wordt doorgegeven aan de overlegcommissie tussen het luchthavenbestuur en de omliggende gemeentebesturen (Mortsel, Boechout, Borsbeek en Antwerpen).

Ter info: de luchthaven is geopend voor vertrekken en landingen tussen 06:00u en 23:00u.

Meer info:

Overzicht van de werking van het overlegcomité luchthaven Antwerpen

datum activiteit (enkel belangrijkste punten)
08/06/2023
   
07/06/2016
08/12/2015
11/06/2014
11/12/2013
03/07/2013
03/12/2012
04/06/2012
16/01/2012
14/07/2011
07/12/2010
 • Milieuoverleg luchthaven Antwerpen – vergadering 07/12/2010: ( - 100 kB)
  • korte samenvatting punt "nachtvluchten tijdens de Olympische spelen":
   • Piet Moons, Marketing Director bij het BOIC, heeft bij het overlegorgaan luchthaven Antwerpen gepolst naar de mogelijkheid om tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen nachtvluchten te organiseren op de luchthaven van Antwerpen. Hiervoor is een wijziging nodig van de huidige milieuvergunning (die stelt dat er geen vluchten zijn tussen 23:00u en 06:30u).

    Met de huidige openingsuren van de luchthaven is het niet mogelijk een dagtrip te maken vanuit Antwerpen naar de Olympische spelen. Een aantal competities zoals tennis en atletiek begint pas na 18:00u en stoppen rond 22:30u zodat het onmogelijk is om ’s avonds nog een reguliere vlucht terug te nemen.

     Het BOIC denkt daarom aan het inleggen van extra vluchten die tussen 02:00u – 04:00u in Deurne zouden landen.
    Hierdoor zouden meer personen (300/dag) van de spelen kunnen genieten. Een heleboel toeschouwers willen immers niet overnachten in de buurt van Londen (met peperdure hotelkamers) en liever nog dezelfde avond terug vliegen naar huis.

    Het plan is zeker nog niet (financieel) rond: de uitbreiding van de openingsuren kost de luchtvaartmaatschappij immers handenvol geld.
    Als de vraag door het BOIC officieel gesteld wordt, dan zal de permanente milieucommissie bij het provinciebestuur beslissen over de aanpassing van de lopende vergunning.

    Er werd door het BOIC ook gedacht aan het inleggen van extra hogesnelheidstreinen. Dit is niet mogelijk omdat de kanaaltunnel ’s nachts gesloten is voor onderhoudswerken.

 • standpunt stad Mortsel over "nachtvluchten tijdens de Olympische spelen"( - 125 kB)
 • standpunt gemeente Borsbeek over "nachtvluchten tijdens de Olympische spelen"( - 736 kB)
28/06/2010
14/12/2009
 • Milieuoverleg luchthaven Antwerpen – vergadering 14/12/2009: ( - 12 kB)
  • Bespreking van het klachtenregister en het gegeven gevolg aan de klachten.
  • Bespreking van het overzicht van de uitzonderlijke uitgevoerde nachtvluchten.
  • Beheershervorming van de Luchthaven Antwerpen
  • Realisatie van de veiligheidsstrook aan de baan 11
22/06/2009
 • Milieuoverleg luchthaven Antwerpen – vergadering 22/06/2009: ( - 21 kB)
  • Toelichting bij het rapport van de geluidscontouren en het geluidmeetnet.
  • Bespreking van het klachtenregister en het gegeven gevolg aan de klachten.
  • Bespreking van het overzicht van de uitzonderlijke uitgevoerde nachtvluchten.
  • Voorstel tot aanpassing van de bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning van 24/10/2008: uitbreiding van de trainingsmogelijkheid van 19u tot 20u tijdens de periode van het winteruur.
08/12/2008
16/06/2008
 • Milieuoverleg luchthaven Antwerpen – vergadering 16/06/2008 ( - 9kB)
  • Voorstelling van het rapport van de geluidscontouren en het geluidmeetnet (Gert Geentjens, KULeuven)
  • Bespreking van het klachtenregister en het gegeven gevolg aan de klachten.
  • Bespreking van het overzicht van de uitzonderlijke uitgevoerde nachtvluchten.
  • Klacht 26 april 2008: opstijging jet-toestel om 22u (Erik Soenen)
  • Klacht Gemeente Borsbeek in verband met Stampe Fly In (kunstvluchten).
  • Vernietiging milieuvergunning en ontbreken MER exploitatie luchthaven - hoe verder? (Erik Mertens, Stad Mortsel)
  • Verhogen circuithoogte van 1000 ft naar 1200 ft in de nabijheid van de luchthaven (voorstel overlegcommissie luchthaven 28/4/2004) - stand van zaken wegens aantal klachten inzake laagvliegende toestellen ? (Erik Mertens, Stad Mortsel)
  • Problematiek van geluidshinder door groot aantal recreatieve vluchten door particuliere eigenaars in zonnige weekends - past dit binnen het businessplan van een internationale zakenluchthaven (afbouw touringvluchten voorzien in milieuvergunning bestendige deputatie) (Erik Mertens, Stad Mortsel)…
18/06/2007
 • overlegcommisie luchthaven:
  • Geluidscontouren 2006 en analyseresultaten geluidsmeetnet:
  • Bespreking van het klachtenregister en het gegeven gevolg aan de klachten
  • Bespreking van het overzicht van de uitzonderlijk uitgevoerde nachtvluchten
  • varia
11/12/2006
 • overlegcommisie luchthaven:
  • Bespreking van het klachtenregister en het gegeven gevolg aan de klachten
  • Bespreking van het overzicht van de uitzonderlijk uitgevoerde nachtvluchten
  • varia
12/06/2006
 • overlegcommisie luchthaven:
  • geluidscontouren 2005 en analyseresultaten geluidsmeetnet:
   • Traditioneel werden de geluidscontouren van 2005 voorgesteld en vergeleken met de resultaten van het geluidsmeetnet. De geluidscontouren kwamen quasi overeen met deze van 2004. Het geluidsmeetnet bevestigde de resultaten van het rekenmodel dat de geluidscontouren berekent.
   • Het geluidsmeetnet bleek in 2005 minder accuraat te werken (slechtere correlatie tussen geluidsevents en vluchtgegevens) en sommige meetposten zijn vaker in storing geweest. De fouten die hierdoor ontstaan zijn, kunnen echter slecht een zeer beperkte invloed hebben op de gemiddelde geluidsdruk. Met de leverancier van het meetnet wordt bekeken hoe deze storingen verholpen kunnen worden
  • Bespreking van het klachtenregister en het gegeven gevolg aan de klachten
  • Bespreking van het overzicht van de uitzonderlijk uitgevoerde nachtvluchten
  • Voorstelling enkele aspecten van de plan-MER
14/12/2005
 • overlegcommisie luchthaven:
  • Bespreking van het klachtenregister en het gegeven gevolg aan de klachten
  • Bespreking van het overzicht van de uitzonderlijk uitgevoerde nachtvluchten
  • Toelichting bij het besluit van de Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
22/06/2005
 • overlegcommisie luchthaven:
  • geluidscontouren 2005 en analyseresultaten geluidsmeetnet
  • organisatie nieuwe overlegcommissie
  • stand van zaken i.v.m. milieuvergunning
  • klachtenregister: gevolg aan klachten en overmaken van klachten aan de luchthaven
  • nachtvluchten
08/12/2004
29/09/2004
 • overlegcommisie luchthaven:
  • stand van zaken i.v.m. de milieuvergunning
  • geluidscontouren 2003
  • analyseresultaten geluidsmeetnet
  • klachtenregister
  • nachtvluchten
07/04/2004
03/03/2004
 • overlegcommisie luchthaven:
  • Bekrachtiging agenda van de vergadering van 3 maart 2004;
  • Goedkeuring ontwerpverslag van de vergadering van 17 december 2003;
  • Bespreking van de resultaten van het geluidsmeetnet;
  • Bespreking van de resultaten van het klachtenregister aangelegd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne;
  • Bespreking van het overzicht van de nachtvluchten;
  • Bespreking actiepunten;
03/03/2004
 • overlegcommisie luchthaven:
  • Bekrachtiging agenda van de vergadering van 3 maart 2004;
  • Goedkeuring ontwerpverslag van de vergadering van 17 december 2003;
  • Bespreking van de resultaten van het geluidsmeetnet;
  • Bespreking van de resultaten van het klachtenregister aangelegd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne;
  • Bespreking van het overzicht van de nachtvluchten;
  • Bespreking actiepunten;
18/02/2004
 • werkgroep overleg "milderende preventieve maatregelen" opleidingsvluchten.
17/12/2003
 • overlegcommisie luchthaven:
  • Bespreking van de resultaten van het geluidsmeetnet (door de heer Jan Caerels)
  • Toekennen van een identificatienummer aan de lokale vluchten en kleine vliegtuigen.
  • Bespreking van de resultaten van het klachtenregister aangelegd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne.
  • Bespreking resultaten meting geluidsklimaat in de Arbeidersstraat door het CLW.
  • Bespreking van de initiatieven genomen door de gemeenten en steden met betrekking tot het informeren van de bewoners over het klachtennummer
  • Bespreking voorstellen van de overlegcommissie luchthaven Antwerpen.
24/09/2003
 • overlegcommisie luchthaven:
  • stand van zaken van het geluidsmeetnet
  • bespreking resultaten klachtenregister
  • de commissie en de hervergunning van de luchthaven
18/06/2003
 • overlegcommisie luchthaven:
  • geluidscontouren 2002
  • bespreking resultaten klachtenregister
  • stand van zaken van het geluidsmeetnet
  • lesvluchten
19/03/2003
18/12/2002
25/09/2002
26/06/2002
27/03/2002
19/12/2001
26/09/2001
27/06/2001
 • overlegcommisie luchthaven:
  • Bespreking van de resultaten van de berekende geluidscontouren door de geluidsdeskundigen (Prof. J. Thoen en  V. Meerbergen)
  • Bespreking van de installatie (ligging, opvolging) van de vaste meetposten
  • Bespreking van de resultaten van het klachtenregister aangelegd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne;
  • Bespreking van het overzicht van de nachtvluchten
28/03/2001
 • overlegcommisie luchthaven:
  • Inleiding - doelstelling van de commissie.
  • Vaststelling van het huishoudelijk reglement.
  • Bijzondere voorwaarden van de milieuvergunning duiding.
  • Ambtelijke werkgroep geluid : opdracht - werking.
  • Klachtenregister (luchthaven - gemeente) wijze van aanpak.

[terug]

laatste wijziging: 28/12/23